Välkommen till SupportCentret

För att effektivisera vårt arbete med supportärenden och ge dig bästa möjliga service använder vi ett system för ärendehantering.

Varje supportärende får ett unikt ärendenummer som du kan använda för att löpande få information om vad som händer med det och få svar direkt här.

För din kännedom så arkiverar vi alla supportärenden med fullständig historik om ärendet.

En giltig e-postadress krävs för att kunna skicka in ett ärende.